In verband met het vertrek van een collega ontstaat per 1 april 2019, of per zo spoedig mogelijk, bij Solidez een vacature voor de functie van: Coördinator Buurtbemiddeling /Sociaal Werker A m/v voor 10 uur per week

Functie-omschrijving

Buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband van de Gemeente, de Woningbouwcorporatie, de Politie en Solidez. Solidez is belast met de uitvoering van het project.Buurtbemiddeling Wageningen werkt met een enthousiast team van 12 vrijwillig bemiddelaars aan het oplossen van (dreigende) conflicten tussen bewoners. Buurtbemiddeling geeft preventief ook informatie en advies over het omgaan met conflicten. Meldingen komen zowel binnen via verwijzing als rechtstreeks. Buurtbemiddeling is onafhankelijk, werkt neutraal, vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid van partijen die een beroep doen op Buurtbemiddeling.

De coördinator is verantwoordelijk voor de continuïteit van het project, de procesmatige voortgang van verzoeken tot bemiddeling, de bewaking van het kwaliteitsniveau van de interventies, PR en de netwerkcontacten, met name die met samenwerkingspartners en andere hulp- en welzijnsorganisaties. Werving, training en coaching van de vrijwilligers maken een belangrijk onderdeel uit van je taken.

Voor deze specialisatie gaan we uit van de functie van Sociaal Werker A. Een functie die gericht is op individuele hulp en ondersteuning en/of omgevings- en samenlevingsgerichte ondersteuning. Mede omdat uitbreiding van uren op het terrein van samenlevingsgerichte ondersteuning in de toekomst tot de mogelijkheden behoort zijn we op zoek naar breed inzetbare kandidaten. Buurtbemiddeling Wageningen is ingebed in het Sociaal Domein, trefwoorden zijn leefbare buurten en veiligheid.

Benodigde vaardigheden

 •  H.B.O. werk- en denkniveau;
 • Kennis van het sociaal domein en de sociale infrastructuur;
 • Kennis van en inzicht in sociaal gerelateerde vraagstukken op meerdere leefgebieden;
 • Kennis van en inzicht in de diversiteit aan leefstijlen van mensen;

Specifiek voor de specialisatie van coördinator Buurtbemiddeling vragen wij:

 • Passende opleiding en/of relevante ervaring in conflicthantering /mediation
 • Organisatorische kwaliteiten om sturing te geven aan het team van bemiddelaars door te inspireren, te coachen en te ondersteunen;
 • Bewaken van de kwaliteit van zowel het buurtbemiddelings-proces als de kennis en vaardigheden van het team bemiddelaars door opleiding, training en intervisie;
 • Zorgvuldigheid, tact en neutraliteit kunnen betrachten in de communicatie naar partijen die een beroep doen op Buurtbemiddeling;
 • In staat om met een verbindende rol in netwerken te participeren;
 • PR activiteiten in brede zin in te zetten en verder te ontwikkelen;
 • Digitaal vaardig om, met inachtneming van privacy-wetgeving, informatie en registratie te realiseren;

Arbeidsvoorwaarden:

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. De functie Sociaal Werker A wordt gewaardeerd in schaal 8.

De CAO Sociaal Werk biedt onder meer een Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget.

 

Informatie en solliciteren: 

Belangstelling? Solliciteer dan uiterlijk voor dinsdag 12 februari aanstaande.

Stuur je (korte) motivatiebrief en curriculum per e-mail aan info@solidez.nl o.v.v. vacature Coördinator Buurtbemiddeling/Sociaal Werker.

Voor meer informatie over de functie v.w.b. de inhoud kun je terecht bij Dedde de Jong, telefonisch bereikbaar op 06 22 27 82 44 (di. en do-ochtend).

Voor meer informatie over de procedure en de arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij Hans Los (personeelsfunctionaris), telefonisch bereikbaar op 0317 74 70 17 (di t/m do).

Contactpersoon

Naam: H. Los
Telefoon: 0317 74 70 17
E-maildadres: info@solidez.nl

Solliciteer direct