In verband met het vertrek van een collega ontstaat per 1 maart 2019 aanstaande bij Solidez een vacature voor de functie van: Activiteitenbegeleider m/v voor 18 uur per week.

Functie-omschrijving

De belangrijkste taken bestaan uit de uitvoering / begeleiding van dagbestedingsactiviteiten in het Huis van de Wijk Ons Huis / Stads-atelier.

Aanstelling per 1 maart of anders per zo spoedig als mogelijk.

Functie-informatie

Ons Huis is een dynamisch Huis van de Wijk met een hoog activiteiten niveau. Het team bestaat uit 8 professionals werkzaam ten behoeve van het ouderenwerk , (sociaal) verhuur, Front Office, activiteiten-begeleiding / dagbesteding en buurtmaatschappelijk werk.

Er zijn ca. 70 vrijwilligers en meerdere stagiaires van verschillende opleidingen actief.

In Ons Huis vindt dagbesteding plaats voor volwassenen en ouderen met een (psychische of licht verstandelijke) beperking die thuis wonen. Het gaat om  kwetsbare inwoners die zonder stimulans of ondersteuning niet in staat zijn om structuur in hun leven te brengen, sociale contacten te onderhouden, mee te doen of aansluiting te vinden bij reguliere activiteiten en (vrijwilligers)werk. Doel van de dagbesteding is om de deelnemers dag-structuur en zinvolle bezigheden te bieden.

Dit zowel gericht op ontspanning als educatief als arbeidsmatig, om daarmee zelfredzaamheid te vergroten, terugval van ziektebeeld en overlast in de thuissituatie te voorkomen.

Er zijn twee collega activiteitenbegeleiders werkzaam en een aantal vrijwilligers.

Taken

In de uitvoering van de functie zijn met name de volgende taken aan de orde:

 • (mede) Ontwikkelen en voorbereiden van het activiteitenprogram-ma rekening houdend met de doelstellingen en het beschikbare budget;
 • Groepsgerichte en individuele activiteiten uitvoeren in samenwerking met collega’s, vrijwilligers en stagiaires.;
 • Begeleiden van de deelnemers door hen te informeren, te instrueren, feedback te geven en structuur aan te brengen;
 • Oriëntatie op de doelgroep(en), contacten leggen  en signaleren van wensen, behoeften, problemen en ambities;
 • Aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers en stagiaires;
 • De noodzakelijke taken verrichten m.b.t. te gebruiken materialen;
 • De noodzakelijke administratieve verplichtingen bijhouden.

Functie-eisen en gewenste vaardigheden.

 • Relevante opleiding op minimaal MBO niveau;
 • flexibel en zelfstandig kunnen werken;
 • sociaal vaardig voor het motiveren en stimuleren van participatie door deelnemers en in staat een goede sfeer te creëren;
 • creativiteit en improvisatievermogen voor het ontwikkelen van activiteiten en opdrachten afgestemd op de wensen en behoeften van deelnemers;
 • ervaring en affiniteit met het werken met vrijwilligers en diverse (kwetsbare) doelgroepen;
 • ervaring met groepsprocessen en groepsdynamiek;
 • stressbestendig en empathisch (warm hart en koel hoofd);
 • communicatief sterk (transparant en helder);
 • proactief en innovatief; je ziet waar kansen liggen en kunt goed organiseren;

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk.
 • De functie Activiteitenbegeleider  wordt gewaardeerd in schaal 6.
 • De CAO Sociaal Werk biedt onder meer een Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget.
 • Bij aanvang bieden we een contract voor de duur van 1 jaar met de intentie deze bij goed functioneren te verlengen.

Informatie en solliciteren:

Belangstelling? Solliciteer dan uiterlijk voor maandag 7 januari  aanstaande.

Stuur je (korte) motivatiebrief en curriculum per e-mail aan info@solidez.nl o.v.v. vacature Activiteitenbegeleider.

Voor meer informatie over de functie v.w.b. de inhoud kun je terecht bij Dianne Leussink, telefonisch bereikbaar op 0317 413377 (ma/wo/vr).
Voor meer informatie over de procedure en de arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij Hans Los (personeelsfunctionaris), telefonisch bereikbaar op 0317 747017 (di t/m do).

Contactpersoon

Solliciteer direct