Verhaal van Dianne

Mooie ontmoetingen
Dianne Leussink is activiteitenbegeleider in Stadatelier Ons Huis. Tevens coördineert zij de Open Ateliers, zoals tekenen, schilderen en naailes waar vrijwilligers als vakdocent hun kwaliteiten inzetten.
In Ons Huis is iedereen welkom voor een kopje koffie, kletspraatje en een krantje.
Een grote groep mensen komt gericht voor yoga, dans, sport of koken.

In samenwerking met het RIBW komen mensen voor dagbesteding of mensen komen als vrijwilliger voor een werkervaringsplaats. Dit maakt dat we te maken hebben met een zeer diverse groep mensen, markante persoonlijkheden met verschillende gewoonten en uit verschillende  culturen, dat maakt mijn werk zo veelzijdig, niets is standaard, aldus Dianne.

Ik heb mooie ontmoetingen, mensen die ik anders niet zomaar zou tegenkomen en je kunt wel een psychiatrische ‘patiënt’ zijn, maar je bent vooral  mens.  Ik begeleid processen met een creatieve drive waar hoofd, hart en handen een eenheid vormen; een holistische benadering. Ik ben een verbinder, ik zoek steeds hoe we het samen kunnen doen. Hier kan ik mijn creativiteit  in zetten, dat is mijn passie.

In samenwerking met de gemeente heb ik  oa. het Social Sofa project begeleid. Dit is een mooi voorbeeld waarin  sterk en minder sterk elkaar ontmoeten en samenwerken aan  een bank. Maar ook mooie voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld een gedenksteen mozaïken of iemand die zegt: ‘zie je dat ik verander ben, ik kan mozaïken’ of te wel ‘ik kan wel iets’. We hebben net afscheid genomen van twee Social Sofa’s, zij staan nu bij het busstation en op het marktplein. Er zijn veel sociale activiteiten; mensen een stapje verder helpen van wantrouwen naar een beetje vertrouwen,  van eenzaamheid naar ontmoeting en van ontmoeten naar ontwikkelen. Ik kijk wat zij wel kunnen, mensen trots laten zijn.

Ik werk met heel veel plezier en ik maak mij soms ook zorgen. In onze participatiesamenleving vragen we veel van vrijwilligers. Burenhulp is niet voor iedereen als vanzelfsprekend om te geven of te krijgen. Hoe groot is de draagkracht van de vrijwilligers en hoeveel verantwoordelijkheid kan en mag je van iemand vragen?  Vragen die we ons zelf en  in samenwerking met onze vrijwilligers en samenwerkingspartners stellen. Dit zal ook een plaats krijgen in het co-creatie proces met de gemeente.

Maar plezier voert de boventoon, want er komen zoveel bijzondere mensen op mijn pad met hun hele ‘hebben en houwen’!